BIO glasreiniger kind/diervriendelijk, happc, 100% biologisch afbreekbaar

Innovatief, kostenbesparend en duurzaam in het coaten & plakken  op alle materialen en ondergronden. b.v. "auto, boot, huis kantoor"

Profiglass Klant Klaar Nederlands
51 downloads
Profiglass Plug Play English
56 downloads

BIO glasreiniger plug & clean - NOOIT MEER WATER NODIG...!


Welke eigenschappen heeft BIOglas?

 

– Fris geurend

– Veilig

– Laat geen waas achter

– Biologisch afbreekbaar

– HACCP geschikt

– Hoog geconcentreerd

– Dutch Made

– Vorstvrij bewaren

 

De fysische eigenschappen van BIOglas?

 

– De fysische toestand is vloeibaar

– De kleur is blauw

– De geur is karakteristiek

– Vlampunt is niet van toepassing

– Oplosbaarheid in water is volledig

– pH waarde 8

 

 


BIO glas reiniger Plug & Clean bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:

Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone

 

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: We zorgen ervoor dat alle nationale en/of plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.