ProfiKalk reiniger kind/diervriendelijk, happc, 100% biologisch afbreekbaar

Innovatief, kostenbesparend en duurzaam in het coaten & plakken  op alle materialen en ondergronden. b.v. "auto, boot, huis kantoor"

ProfiBright Ontkalker Nederlands
73 downloads
ProfiBright Descaler English
48 downloads

ProfiKalk reiniger 


De professionele ontkalker & kalkverwijderaar ProfiKalk reiniger voor de zakelijke & particuliere markt: hiermee verwijdert u zonder al te veel moeite dagelijkse kalkaanslag met 1 enkele behandeling!

De ProfiKalk reiniger = Kant & klaar! Super eenvoudig in gebruik, zonder nare geurtjes.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ProfiKalk reiniger?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P234 – Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280 – Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P390 – Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.


Kenmerken ProfiKalk reiniger:

 Plug & Play (kant & klaar)
 Laat geen residu – waas achter
 Frisse geur – slaat niet op de keel
 Zuinig in gebruik
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
 Dutch Made
 HACCP geschikt
 Biologisch afbreekbaar

Welke gevarenaanduidingen heeft ProfiKalk Plug & Play?
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Wat zijn de eigenschappen van ProfiKalk reiniger?

Wat zijn de fysische en eigenschappen van ProfiKalk reiniger?

– Kant & klaar

– De fysische toestand is vloeibaar

– Snelwerkend

– De kleur is rood

– Veilig

– De geur is karakteristiek

– Aangename geur en slaat niet op de keel

– Vlampunt > 100 °C

– Biologisch afbreekbaar

– Oplosbaarheid in water is volledig

– HACCP geschikt

– pH waarde 1

– Dutch Made

– Vorstvrij bewaren


ProfiKalk reiniger bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieu reglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen & fosfaten < 5%
Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone

 

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Wat zijn de verpakkingseenheden van ProfiKalk reiniger?
ProfiKalk reiniger is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

  • 500 ml fles met trigger
  • 1 liter fles
  • 1 liter fles met trigger
  • 5 liter jerrycan

Het is ook mogelijk om grotere verpakkingen te verkrijgen zoals 25 liter jerrycans of zelfs een IBC van 1000 liter. De prijzen hiervan zijn op aanvraag.

 

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier/en NanoProf's Holland is/zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.