Covid-19

Coronavirus, Hou 1,5 meter afstand van elkaar

maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit zijn ze:

- Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

- Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

- Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

- Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

- Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

- Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland.

Hou voor meer informatie ook www.rijksoverheid.nl/coronavirus in de gaten.

Enkele weetjes die wel heel belangrijk kunnen zijn, Check ze hier,

Actueel nieuws

Publicatiedatum 06-08-2020 | 14:00

Woensdagmiddag 5 augustus besteedden EenVandaag en de Volkskrant aandacht aan een onderzoek naar de rol van ventilatie bij een uitbraak in een verpleeghuis. Deze berichtgeving bevat diverse feitelijke onjuistheden.

Er is geen sprake van een vertrouwelijk of geheim RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -rapport, het gaat om een vertrouwelijk verslag van het Signaleringsoverleg voor professionals. Wekelijks worden infectieziektesignalen uit binnen- en buitenland besproken tijdens het Signaleringsoverleg op het RIVM en het verslag wordt gedeeld met professionals in de infectieziektebestrijding.

In een recent signaleringsoverleg is een uitbraak in een verpleeghuis besproken, waarbij de rol van ventilatie nog nader onderzocht wordt door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Het onderzoek is nog niet afgerond en de conclusie die EenVandaag/ de Volkskrant trekt is voorbarig. Als er relevante conclusies kunnen worden getrokken uit het onderzoek, kan hierover worden gecommuniceerd als het onderzoek is afgerond.

Het RIVM houdt doorlopend nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en inzichten in de gaten en richtlijnen worden regelmatig aangepast als daar aanleiding toe is. Op basis van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten (recente literatuur en richtlijnen van de ECDC over ventilatie) heeft het RIVM zijn adviezen over ventilatie geactualiseerd. Op rijksoverheid.nl is deze informatie beschikbaar gesteld voor verschillende sectoren.

 


aanbrengen coating, kosten aan poetsen, gladde oppervlakte, seaqueen antifouling, hout coating, finsulate antifouling wrap, gladde oppervlakken, schoon, vuil en waterafstotende, vuil afstotend, oppervlakken schoon te houden, antfouling aanbrengen, solar coating, nanotechnologie, heleboel tijd en kosten, vuilafstotend, waterafstotend, steen coating, wondermiddel, finsulate, geavanceerde nanotechnologie, seaking fouling release coating, zonnepanelen coating, lange tijd, vuil, nano vloeistof, vuil vloeistof,  seaking, vuilafstotend, nieuwe product, beter zicht, nano technologie, brandwerende coating, glas coating, antifouling, antifouling wrap, antimicrobiele coating, antibacteriele coating, covid, covid19, covid-19, corona, coronavirus, coronacrisis